World of Warcraft

[ ; Kdybyste si chteli neco zkopirovat,nevahejte a hned kopirujte ; ]
Made by
Načítaní

.:Paladin & Shaman:.

The Burning Crusade - Paladin & Shaman

o teď sme pokládali paladina u hordy jako totálni hloupost, natož pak už shamana u aliance… V datadisku Burning Crusade se dočkáme dvou nových ras a taky shamana a paladina u rozdílnejch stran, tj. shaman jako dranei, a blood elf jako pala, tyto dvě povoláni budou mít spec. kouzla pro svou frakci, ale v podstatě stejné, jen budou mít jinej název (napr. Bloodthirst u hordy a Heroism u aliance u shamana).

Blood Elf Paladin

ejdříve Vám vysvětlím proč se vlastne Blood Elfové, nebo radeji Vysocí Elfové, nebo pro některé velmi pokročilé, Highborned (Urození) Night elfové, vlastně přidali k hordě, všechno to začala pohroma která elfúm zničila hlavní město a s ním také Sunwell (ach, ti elfové sou hrozní nejdříve je skoro zničí Moonwell, a pak ješte stavejí Sunwell - další magickou studnu z které čerpají sílu). Elfové byli na magii závislí a proto potřebovali najít další zdroj, objevil se zcela nečekaně, v podobě nagy - Lady Vashj, která sloužila nyní lordu Illidanovi Stormrageovi. Lady Vashj nabídla princi Keal´Thasovi pomoc při nemožném úkolu který mu zvěřil velitel zbyvajícich aliančních vojsk - Velkomaršál Garithos. Keal´Thas přijal pomoc a velitele to hrozne rozčílilo a tak dal elfy zavřít. Vashj pomohla elfúm utéct, ale tím si znepřátelili alianci. Pak se setkali s Illidanem a on se stal jejich vúdcem a pak mu sloužili… Nagové, stejne jako Illidan sou nepřátelé nočních elfú, tím pádem i aliance. Pak na ně začali pomalu působit démoni a celkem zapomněli co je to světlo. Když ale zajmuli stvoření světla - Naaru, žačali jej studovat, pak proměnili jejich sílu a transformovali ji do sebe, to znamená že používají světlo ale ne k účelúm, k jakým by malo být použito. Lady Liadrin, bývalá kněžka sformovala řád znesvěcených paladinú - Blood Knights. Jen připomenu že k hordě se dostali jenom díky prozíravosti Thralla, který uznal že mají hodnotu jako spojenci, a to vysokou hodnotu. Mnoho lidí říká, že tohle dost ovlivní hru a to tak že když žačnete hrát, tak potkáte samého shamana/paladina.


Dranei Shaman

ranei, nebo lépe Eredaři, kterí nejdříve patřili k Burning Legion, se pod vedením jednoho z generálu Legie - Velena. Velen utekl spolu s některými eredarmi, kterí nechtěli působit zlo a tak utekli s Velenem. Nazvali se Eredar, to znamená Exiled ones v jejich jazyku. Přímo za patami měli legii a tak hledali místo kam by se mohli ukrýt. Svět, který našli pojmenovali Draneor - Exiles Refuge. Pak Draneor objevil Kil´Jaeden a vymyslel plán jak zničit dranei… ovládl staršího šamana Ner´Zula a pak dokonce ještě i jeho učně - Gul´Dana. Horda zničila téměř celý Draneor, a tak přeživší Dranei sestrojili dimenzionálni loď která stroskotala na Azerothu. Mezi tím, Dranei kterým se podařilo přežít na Draneoru zmutovaly do nižších forem (s nimi sme se setkali ve Frozen Throne). Byli totiž ovlivněni démonickými silami orkských warlockú. Dranei činilo automaticky spojenci s aliancí to, že při jejich cestováni dimenzemi jim stvoření Naaru požehnali jejich siami a tím také jim umožnili vnímat světlo a sloužit mu. Jednou Draneiský kněz, Nobudo stratil kontakt se světlem, a tak se vydal do plání Outlandu meditovat a modlit aby našel odpovědi. Neodpovědělo mu však světlo, nýbrž vítr, Pobudo naslouchal a dozvěděl se dávno skryté pravdy, které byli doteď jeho rase skryté. Pak se spolu s podádkou Exodu vydal na cestováni napríč dimenzemi, jenže Krvaví Elfové jim stroj sabotovali a tak stroskotali na Azerothu. Nobudo s překvapením zistil, že síli elementú a duchú přírody sou zde silnější. Naslouchal, a pak své vědomosti sdílel s ostatními.