World of Warcraft

[ ; Kdybyste si chteli neco zkopirovat,nevahejte a hned kopirujte ; ]
Made by
Načítaní

.:Příkazy:.

Základní příkazy
/chathelp seznam příkazů pro chat
/ghelp seznam guild příkazů
/logout odhlášení ze hry/exit konec hry
/f následování hráče
/inv pozvání hráče do skupiny
/ignore ignorování hráče
/unignore konec ignorování hráče
/played zobrazi odehraný čas
/pvp zapne PvP
/random vygeneruje náhodné číslo
/r zopakuje poslední zprávu
/s zpráva pro hráče v okolí (mluvení)
/sit postava si sedne
/stand postaví se
/who seznam online hráčů
/cast kouzlení

Gildovní příkazy

/ghelp seznam guild příkazů
/ginfo informace o guildě
/g zpráva pro členy gildy
/o zpráva pro oficíry
/ginvite pozve hráče do gildy
/gremove vyhodí hráče z gildy
/gpromote Povýší hráče
/gdemote degraduje hráče
/gmotd nastaví zprávu dne
/gquit opustit gildu
/groster ukáže guild roster
/gleader nastaví vůdce gildy
/gdisband zruší guildu

Příkazy na chatu
/chathelp seznam příkazů pro chat
/chatlist seznam chat kanálů
/chatwho seznam členů chat kanálu
/join připojí se na daný kanál (např. /John world)
/w poslat osobní zprávu
/# poslat zprávu na kanál číslo # (např. /1 ahoj)
/p poslat zprávu do skupiny
/pass zmení heslo chat kanálu
/afk Jsem pryč
/dnd Nerušit
/ann Oznámení
/moderate chat kanál moderátorů
/mute umlčet hráče
/unmute povolit hráči psát na kanál
/kick vyhodí hráče z kanálu
/ban zakazat Zakáže hráči přístup na kanál
/unban Povoli hráči přístup na kanál

Klávesnice pohyb
q - vlevo
e - vpravo
w - dopředu
s - dozadu
a - otoč se vlevo
d - otoč se vpravo
x - sedni/postav se
[space] skok
NumLock Auto-BĚH

Klávesnice útočení
Tab označí nepřítele
Ctrl-Tab označí přátele
f zaměří přítele
v zobrazí jména
t zaútočit na cíl
Shift-t váš pet zaútočí na cíl

Klávesnice panely

c – charakter menu
p – kniha kouzel
i - schopnosti
n - talenty
Shift-i Kniha peta
Shift-p panel peta
k - panel schopností
l - panel úkolů (questů)
o – osobní panel
b - batoh
Shift-b všechny batohy
Alt-z odebere z obrazovky celý interface (dobré na focení screenshotů)

Příkazy boj
/assist pomáhat při boji
/duel vyzve hráče na duel
/yield dobývat v duelu

Příkazy hráč
/friend přidat hráče do seznamu přátel
/remfriend vyhodit hráče do seznamu přátel
/inspect prozkoumat co má hráč na sobě
/target změnit cíl
/trade obchodovat z hráčem

Příkazy server
/time ukáže čas hry a serveru
/bug nahlášení bugu
/suggest zadat požadavek
.GM zobrazí GM, kteří jsou právě ve hře

Příkazy emoce
/agree
/amaze
/angry
/applaud
/attacktarget
/bark
/bashful
/beckon
/beg
/bite
/bleed
/blink
/blush
/boggle
/bored
/bounce
/bow
/burp
/bye
/cackle
/calm
/charge
/cheer
/chicken
/chuckle
/clap
/cold
/comfort
/commend
/confused
/congratulate
/cough
/cringe
/cry
/cuddle
/curious
/curtsey
/dance
/doh
/drink
/drool
/duck
/eat
/excited
/eye
/fart
/fear
/flee
/flex
/flirt
/flop
/followme
/frown
/gasp
/gaze
/giggle
/glad
/glare
/gloat
/golfclap
/grin
/groan
/grovel
/growl
/guffaw
/happy
/healme
/helpme
/hi
/hug
/hungry
/incoming
/insult
/introduce
/jk
/kiss
/kneel
/knuckles
/liedown
/listen
/lol
/lost
/love
/massage
/moan
/mock
/moo
/moon
/mourn
/no
/nod
/nosepick
/oom
/openfire
/panic
/pat
/peer
/pity
/plead
/point
/poke
/ponder
/pounce
/praise
/pray
/purr
/puzzled
/question
/raise
/rasp
/ready
/rear
/roar
/rolf
/salute
/scared
/scratch
/sexy
/shoo
/shrug
/shy
/sigh
/silly
/slap
/sleep
/smell
/smile
/smirk
/snarl
/snicker
/sniff
/snub
/soothe
/sorry
/spit
/stare
/strong
/suprised
/serrender
/tap
/taunt
/tease
/thanks
/thirsty
/threaten
/tickle
/tired
/train
/veto
/victory
/violin
/volunteer
/wait
/wave
/welcome
/whine
/whistle
/wink
/work
/yawn